Additional menu

SERVEIS

UI Can -

La Unitat d’Intervenció CANina de TicTac, pilotat per una psicòloga especialitzada en aquesta disciplina per entitats reconegudes i acreditades, ofereix als usuaris l’oportunitat de dur a terme una intervenció encarada a l’assoliment dels objectius establerts, de caire emocional, cognitiu, físic o social.

El gos, una vegada realitzades les fases d’acostament i creació del vincle, ha demostrat al llarg dels anys i les experiències, ser un element:

> Motivador: augmenta la predisposició de l’usuari/a a l’assistència, la participació i implicació en la realització de les tasques.

> Facilitador: es fomenta l’estat còmode i relaxat de l’usuari/a, de manera que es facilita el vincle amb el terapeuta/educador i l’obertura de la persona, per tant, augmenta l’eficàcia en l’assoliment dels objectius terapèutics i/o educatius.

> Promotor: aporta experiències significatives i vivencials per a fomentar els processos d’aprenentatge i els canvis en les estructures internes.

Així doncs, el contacte amb el gos ens proporciona instruments perfectes, segons la nostra manera d’entendre la psicoteràpia i els processos d’aprenentatge, amb els quals podem crear situacions en què es pugui afrontar la persona a posar en dubte les seves creences i esquemes mentals limitadores, empoderant-la i fomentant aprenentatges significatius i des de tots els canals.

93222ac1-e62a-47fd-b090-273b7f4eb15c

Més informació -

Correu electrònic: terapiatictac@gmail.com

Marta: 0034 689751812 / 00376 383497

Anna:  0034 636871871